Afgelopen week kwam voor de vierde keer het Huidfonds consortium bij elkaar met als doel: Voorkom huidkanker. Deze groep experts vindt, net als het Huidfonds, dat huidkanker in Nederland een maatschappelijk probleem is en dat dit samen aangepakt moet worden. Samen sta je immers sterker.

 

Binnen het consortium ligt de focus specifiek op het voorkomen van huidkanker en de preventie ervan. We werken hierin samen met huidpatiënten, zorgverleners zoals dermatologen, huidtherapeuten, huisartsen en onderzoeksinstellingen. Samen bereiden we een subsidieaanvraag voor die ingediend wordt bij ZonMW. Dit onderzoek richt zich op persoonsgebonden voorspellende kenmerken die het risico op huidkanker vergroten. Om vanuit die kennis sneller huidkanker te kunnen ontdekken.

Ga naar de website